top of page

יש דבר כזה להשתמש בשם של הכלב יותר מדי?

יכול להיות שאתם משתמשים בשם של הכלב שלכם יותר מדי?
או במילים אחרות... למה כדאי להימנע מלחזור על השם של הכלב פעמים רבות במהלך היום?!
כלבים לא מדברים עברית. הם גם לא מדברים רוסית, אנגלית, ערבית ועוד. הם מדברים כלבית, שזו שפה מגוונת ועשירה, בעיקר בסימני גוף שלעיתים מלוות בווקליזציה.
אם הצלחנו ללמד כלב משמעות של מילה מסויימת, כמו ,"שב", "אלי", "ארצה" וכדו', השקענו מאמץ וזמן כדי לקשר לו את המילה להתנהגות אותה ביקשנו.
כך גם לגבי שמו של הכלב. כלב לא יודע באמת מהו שמו, אלא אם כן חיברתם את שמו למשהו טוב ומעניין שקורה אח"כ לאורך מספר חזרות.
לדוגמה, אני קוראת בשמו של הכלב ומיד נותנת חטיף, או קוראת בשמו וישר יוצאים לטיול, קוראת בשמו ומיד זורקת לו כדור לרדוף אחריו וכו' וכו'.
חושבים שהכלב שלכם יודע את שמו?
עשו ניסוי. אמרו את שמו וראו אם הוא מסובב את ראשו אליכם.
סובב את הראש? עכשיו אמרו באותו טון בדיוק מילה אחרת. אמרו "פיצה" וראו אם הוא סובב את ראשו. סובב את ראשו? האם שמו הוא גם פיצה?.. מבינים לאן אני חותרת?
עכשיו נניח שהוא אכן יודע את שמו. ברגע שאתם חוזרים ואומרים את שמו במהלך היום, ללא שום התייחסות מיוחדת אליו מיד לאחר מכן, הצימוד בין שמו למשהו הטוב שמגיע ממכם לאחר מכן מתחיל להתפרק. הוא ישמע את שמו וכבר לא ידע אם הוא אמור להתייחס אליכם או לא, כי לקריאה בשמו כבר לא תמיד יש משמעות.
אנשים יותר מדי משתמשים בשם של הכלב וחבל. במיוחד אם הצלחתם ליצור כבר צימוד מוצלח בין השם למשהו טוב. 
ומה לגבי לגעור בכלב בשמו?
טוב.. כפי שאתם יודעים אני מאמינה מאוד קטנה בלגעור בכלב באופן כללי על התנהגויות מסויימות. אני מאמינה בניהול סביבתי אחראי שלנו הבעלים, של נתינת אלטרנטיבות וניתוב נכון של הצרכים הבסיסיים של הכלב. 
אם בכל אופן אתם ממש חייבים להתייחס בזה הרגע באופן שלילי לכלב, לעולם, אבל לעולם אל תשתמשו בשמו. השם שלו צריך להיות המילה שאליה תמיד יסובב את ראשו אליכם בשמחה, שיגיע אליכם בריצה, כי היא לעולם ברורה. היא הבטחה בקשר שלכם, באהבה, נתינה ובבטחון שלו בכם.
שם יכול להיות כל כך הרבה.

20220317_091902.jpg
bottom of page