top of page

איך נגשים לטפל בכלב תוקפני?

לעניות דעתי, כלבים תוקפנים הם פשוט כלבים לא מובנים.

כלבים איתם לבעליהם אין תקשורת. כלבים אשר ניסו בעבר לשדר לבעליהם מצוקה מסוג כל שהיא, ניסו שוב ושוב ללא מענה עד אשר החליטו להקצין בכדי לקבל תגובה.

תוקפנות יכולה לנבוע מכמה סיבות ויכולה להיות מופנת כלפי כלבים, בעלי חיים אחרים, אנשים זרים או אף בני הבית.

לרב, גם אם זה ממש נשמע לכם מופרך, תוקפנות נובעת מפחד.

אתן כמה דוגמאות:

  • תוקפנות לכלבים אחרים. כלב אשר חווה טרואמה שבה הוא הותקף ע"י כלב אחר ייתכן ויפגין לאחר מכן בעצמו גילויי תוקפנות כלפי כלבים אחרים מהם הוא חושש. אותו הדבר נכון לגבי כלב פחדן שאולי מעולם לא חווה טראומה, אך כאשר יוצר לטיול בשכונה קשור ברצועה ורואה כלב אחר המתקרב אליו, באין יכולת לברוח (הרי הוא קשור), הוא יפנה ל"התקפה" על מנת להרחיק את אותו כלב מאיים.

  • תוקפנות כלפי זרים. אותה הדוגמה של הכלב החששן כלפי כלבים אחרים נכונה גם במקרה זה. כלב אשר חושש מקרבת אנשים שאיננו מכיר, באי יכולת לתפוס מרחק בעצמו ינסה להרחיק את אותו "גורם מאיים" שבמקרה זה הוא אדם זר. תוקפנות כלפי זרים יכולה להתבטא כאשר הכלב קשור בחוץ בטיול או כאשר אורחים נכנסים לתוך הבית, שם יכול גם להתוסף מימד הטריטוריה למשוואה.

  • תוקפנות כלפי בני הבית לרב תנבע מקצר בתקשורת של ממש בין בני הבית לכלב ובזה שהכלב איננו סומך עליהם שלא יפגעו בו בדרך זו או אחרת. תוקפנות זו יכולה להתבטא כאשר בעליו של הכלב באים לטפחו או לטפלו. כמו כן היא יכולה להתבטא כאשר מתקרבים לכלב בזמן שהוא אוכל או שיש לידו איזה שהוא חפץ עליו הוא שומר (התנהגות רכושנית).

לצעוק או לגעור בכלב כאשר הוא מתבטא בצורה תוקפנית לא עוזר ולא יעזור. להיפך.. בצורה זו אנו רק יכולים להצדיק את חששו ולהגביר את תגובתו. אם לדוגמה כלב תוקפני לכלבים מתחיל להשתולל על הרצועה כשהוא רואה כלב אחר בטיול ואנו צועקים עליו "לא" ומושכים בקולר, אנו מלמדים בעצם את הכלב שלא מספיק שמראה הכלב השני גורם לו להרגיש לא טוב, אלא בנוסף הוא מקבל גם ענישה מאיתנו ולכן הרגשתו השלילית למראה אותו הכלב רק תלך ותתעצם.

אם "נלמד" את הכלב שאבוי לו לחשוף עלינו שיניים כאשר אנו נגשים לידו בזמן שהוא אוכל, אנו רק נחזק אצלו את ההרגשה שאיננו יכול לסמוך עלינו, כי עכשיו הוא לא רק יחשוש ש"נגנוב" לו את האוכל, אלא גם בזה שנביא עליו גירוי לא נעים נוסף.

הפתרון להתנהגות תוקפנית של כלבים בעקרו מושרש ברגש של הכלב. אם נצליח לשנות את הרגש משלילי לחיובי, כך נפתור גם את הסימפטום שזה בעצם ההתנהגות התוקפנית.

שינוי רגש נעשה בליווי מאלפ/ת מקצועי צמוד תוך כדי לימוד התניות קלאסיות, עבודה הדרגתית, לימוד שפת גוף של הכלב (למדו לקרוא את הסימנים הקטנים לפני שהוא מתפרץ ) ולימוד התנהגויות חלופיות אופרנטיות.

אני כאן לכל שאלה,

דנה שריד חמו

bottom of page