top of page

מדיניות פרטיות

1. איסוף מידע

האתר אוסף מידע מהנרשמים.  המידע שנאסף כולל את שמך, כתובת האימייל ומספר הטלפון במידה ונכתב.

בנוסף, האתר מקבל ושומר באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות.

2. שימוש במידע

  • כל מידע שנאסף עשוי לשמש כדי:

  • להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך

  • לספק תוכן שיווקי מותאם אישית

  • לשפר את האתר 

  • לשפר את שירות הלקוחות ואת צרכי התמיכה שלך

  • ליצור אתך קשר באמצעות אימייל

  • לנהל תחרות, מבצע, או סקר 

 

3. פרטיות מסחר אלקטרוני

אני הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף חברה אחרת בשל כל סיבה שהיא ללא הסכמתך.

 

4. העברת מידע לצד שלישי

אני לא מוכרת, סוחרת, או מעבירה בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלך. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות בתפעול אתר האינטרנט או בביצוע העסקים, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה.

אני מאמינה ששיתוף מידע הוא הכרחי על מנת לחקור, למנוע או לפעול בקשר לפעילויות משפטיות, חשד להונאה, מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של כל אדם, הפרות תנאי השימוש שלי, או כפי שנדרש על פי חוק.

מידע שאינו אישי, עם זאת, עשוי להינתן לגופים חיצוניים למטרות שיווק, פרסום ושימושים אחרים.

 

5. הסרה מרשימת תפוצה

אני משתמשת בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לתחום, חדשות  מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים, שירותים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיפ/י להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אני מצרפת הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.

6. הסכמה
באמצעות שימוש באתר זה, את/ה מסכים למדיניות הפרטיות שלי.

bottom of page